Bar Code (Thailand) Co.Ltd

sales@barcodethailand.com


+66 (0)2 347 7561

Hotline: 089 666 2867

บริษัท บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

 

กว่าทศวรรษของการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เป็นเยี่ยมเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ เทคโนโลยี คุณภาพสินค้า การบริหารจัดการที่เป็นระบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการคัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ปัจจุบัน บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งมอบระบบ บาร์โค้ด และอาร์เอฟ ไอดี ที่ครบวงจร และนำเสนอแบบเบ็ดเสร็จ (turkey solution) โดยทีม บจก  บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) ผู้นำด้านระบบ barcode,บาร์โค้ด ,และ RFID อาร์เอฟไอดี โดยนำเทคโนโลยี่มาผนวกกับประสบการณ์ภายในนิยาม "ไม่มีคำว่าพอสำหรับงานสร้างสรรค์" โดยการนำเสนอแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) เพื่อให้การทำงานทั้งหมดสมบูรณ์ได้ภายในองค์กรเดียว โดยเริ่มธุรกิจปี พ ศ 2548 ทีม บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) ให้การสนับสนุนลูกค้าในด้านการออกแบบ การเข้าถึงข้อมูลรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นข้อมูลกลาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การเข้าถึงข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ การตรวจสอบย้อนกลับได้ ความชำนาญเฉพาะทาง ปัจจุบัน บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความไว้วางใจใช้ระบบและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย "ไม่มีคำว่าพอสำหรับงานสร้างสรรค์"

 

 

IT Meet Auto ID and Together we Power your Ideas. Bar Code (Thailand) Co.,Ltd presents the revolutionary cloud base open architecture of WMSOneTM Warehouse Management System and the first company running warehouse management system module on cloud computing system. The numbers tell the story, for more than half a decade, our people have been at the forefront of the technology and innovation in the AIDC/RFID industry. Bar Code (Thailand) Ltd is proud to be among the top ranking companies in the turnkey project solution provider. 

The motto and guiding principle of our company is "infinite Solutions". We are passionate about providing full range of solutions and support to our customers beyond scope of work and limitations. Our range of products and services encompasses solutions starting from system consulting, system integration both software and hardware. Over the years we have worked very closely with our clients and have understood their requirements and problems. We use this knowledge and experience in providing prompt and excellent after sales service support. BTCL team is been constantly trained to provide our valuable clients easy and faster technical support and assistance. We sincerely thank our clients for their patronage and our solution as following:

Bar Code (Thailand) Ltd ผู้นำด้านระบบ Barcode,บาร์โค้ด และอาร์เอฟไอดี

Image

WMSOne™ Fixed Asset Management

ระบบจัดการทรัพย์สิน บนโมบายคอมพิวเตอร์ สนับสนุนระบบบาร์โค้ดและ อาร์เอฟไอดี ใช้งานง่าย นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานกับ Smartphone แบบ เรลไทม์ ระบบจัดการทรัพย์สิน บนโมบายคอมพิวเตอร์ สนับสนุนระบบบาร์โค้ดและ อาร์เอฟไอดี ใช้งานง่าย นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานกับ Smartphone แบบ เรลไทม์

Your organization to identify, track, manage and optimize the deployment of critical assets for improved business efficiency our solution is supporting traditional barcode and RFID.

Image

WMSOne™ Warehouse Management System

ระบบจัดการคลังสินค้าทำงานบนระบบไร้สาย รวดเร็ว แม่นยำและเรียลไทมส์ สนับสนุนบาร์โค้ด RFID และยังสามารถเชื่อมต่อ ERP เช่น SAGE X3, SAP R3, SAP B1, AX และอื่นๆ ระบบจัดการคลังสินค้าทำงานบนระบบไร้สาย รวดเร็ว แม่นยำและเรียลไทมส์ สนับสนุนบาร์โค้ด RFID และยังสามารถเชื่อมต่อ ERP เช่น SAGE X3, SAP R3, SAP B1, AX และอื่นๆ

WMSOneTM WMS Module is the trademark of Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. which deliveryand implementation almost 100 sites  across country and AEC is profitable and successful.

Image

Mobile Computing Application

ออกแบบและ customize ซอฟแวร์บนระบบไร้สายเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน และสนับสนุน ระบบแบบเรียลไทมส์ ทำงานได้บนระบบ Windows Mobile, iOS, Android สนับสนุนบาร์โค้ด และ RFID.ออกแบบและ customize ซอฟแวร์บนระบบไร้สายเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน และสนับสนุน ระบบแบบเรียลไทมส์ ทำงานได้บนระบบ

Windows Mobile, iOS, Android สนับสนุนบาร์โค้ด และ RFID Mobile application on hand held  business growth, our customize software supply traditional barcode, RFID and capability to run on iOS, Android software supply traditional barcode, RFID and capability to run on iOS, Android

Bar Code (Thailand) Co.,Ltd "infinite Solutions"
providing the highest quality products, services and
solutions to our customers.

Our Partner

DSIC
Datalogic
Omni-ID
RFgen
Impinj
Handheld
advancetech
TOUGHBOOK